Manusia boleh berusaha, tapi tetap google yang menentukan

5